Ricard Mercade Aurora Fernandez Arquitectes | BIBLIOTECA A LA MASSANA

BIBLIOTECA A LA MASSANA

DESCRIPCIÓ
Edifici destinat a biblioteca a la població de la Massana

SUPERFÍCIE
540m²

CATEGORIA
Equipament públic