Ricard Mercade Aurora Fernandez Arquitectes | 65 HABITATGES SOCIALS C/MARINA, BARCELONA

65 HABITATGES SOCIALS C/MARINA, BARCELONA

DESCRIPCIÓ
Habitatges per a gent gran al C/ Marina, Barcelona

SUPERFÍCIE
4.600m² / 65 habitatges

P.E.M.
3.040.000€

PREMI
1er PREMI CONCURS

CATEGORIA
Habitatge social