Ricard Mercade Aurora Fernandez Arquitectes | CASA DE CULTURA DE GIRONA (PRIMER PREMI)

CASA DE CULTURA DE GIRONA (PRIMER PREMI)

DESCRIPCIÓ
Rehabilitació del centre cultural de Girona per ubicar: biblioteca, conservatori, arxiu d’imatges provincial i sales d’actes

SUPERFÍCIE
20.650m²

PREMI
1er PREMI CONCURS

CATEGORIA
Equipament públic