Ricard Mercade Aurora Fernandez Arquitectes | ESCOLA INDUSTRIAL DE BARCELONA

ESCOLA INDUSTRIAL DE BARCELONA

DESCRIPCIÓ
Concurs per el nou edifici de l’Escola Industrial de Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya

SUPERFÍCIE
20.900m²

CATEGORIA
Equipament públic