Ricard Mercade Aurora Fernandez Arquitectes | PROJECTE D’URBANITZACIÓ

PROJECTE D’URBANITZACIÓ

DESCRIPCIÓ
Projecte d’urbanització del carrer Comtes de Bell-lloc al districte de les Corts, Barcelona

CATEGORIA
Urbanisme