Ricard Mercade Aurora Fernandez Arquitectes | OFICINES DE LA SEGURETAT SOCIAL A LLEIDA

OFICINES DE LA SEGURETAT SOCIAL A LLEIDA

DESCRIPCIÓ
Concurs per l’edifici de les oficines de la Seguretat Social a Lleida

CATEGORIA
Equipament públic