Ricard Mercade Aurora Fernandez Arquitectes | OFICINES DE LA SEGURETAT SOCIAL

OFICINES DE LA SEGURETAT SOCIAL

DESCRIPCIÓ
Concurs per l’edifici de les oficines de la Seguretat Social a San Sebastian

SUPERFÍCIE
15.550m²

CATEGORIA
Equipament públic