Ricard Mercade Aurora Fernandez Arquitectes | EDIFICIS D’HABITATGES SOCIALS (60 HABITATGES)

EDIFICIS D’HABITATGES SOCIALS (60 HABITATGES)

DESCRIPCIÓ
Quatre edificis d’habitatge social i aparcament

SUPERFÍCIE
8.200m² / 60 habitatges

CATEGORIA
Habitatge social