Ricard Mercade Aurora Fernandez Arquitectes | ESCOLA EL CALDERÍ

ESCOLA EL CALDERÍ

DESCRIPCIÓ
Concurs per l’Escola el Calderí a Caldes de Montbui. Barcelona

SUPERFÍCIE
5,800m²

CATEGORIA
Equipament públic