Ricard Mercade Aurora Fernandez Arquitectes | RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN A MANRESA

RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN A MANRESA

DESCRIPCIÓ
Residència assistida per a gent gran a Manresa, Barcelona

SUPERFÍCIE
8.340m² / 120 llits

PREMI
1er PREMI CONCURS

CATEGORIA
Equipament sanitari