Ricard Mercade Aurora Fernandez Arquitectes | REMODELACIÓ DEL CC MAREMÀGNUM

REMODELACIÓ DEL CC MAREMÀGNUM

DESCRIPCIÓ
Remodelació integral i nova imatge centre lúdic – comercial Maremàgnum, Moll d’Espanya, Barcelona

SUPERFICIE
10.900m²

CATEGORIA

Equipament privat