Ricard Mercade Aurora Fernandez Arquitectes | REMODELACIÓ DEL CENTRE COMERCIAL MAREMÀGNUM

REMODELACIÓ DEL CENTRE COMERCIAL MAREMÀGNUM

DESCRIPCIÓ
Remodelació integral i nova imatge centre lúdic – comercial Maremàgnum, Moll d’Espanya, Barcelona

SUPERFICIE
10.900m²

CATEGORIA

Equipament privat