Ricard Mercade Aurora Fernandez Arquitectes | EQUIPAMENT SANITARI

EQUIPAMENT SANITARI

DESCRIPCIÓ
Adequació de local en planta baixa per a dos equipaments sanitaris a Tortosa, Tarragona

SUPERFÍCIE
940m²

CATEGORIA
Equipament sanitari